Jump to Navigation

Behandelingen

Werkwijze:

reflexologie

Het eerste consult bestaat uit een intakegesprek en een korte behandeling.
We bespreken na afloop uw klachtenpatroon en stellen een plan van aanpak op.
Omdat ik holistisch werk kijk ik naast de lichamelijke klachten ook naar uw voeding, slaapritme, bewegingspatroon en de mate van spanning en ontspanning.
Het accent ligt op de Reflexzone behandelingen.
In de Natuurgeneeskunde ligt het accent op het stimuleren van het zelf genezend vermogen van het lichaam.
Het Natuurgeneeskundig consult is goed te combineren met de Reguliere gezondheidszorg

Kosten  behandeling:

Eerste consult: € 55.

Een vervolgconsult kost € 50 per uur.

Kort consult € 30 per ½ uur.

Betaling gebeurt contant na afloop van het consult. Ik heb geen pinapparaat.

Consulten aan huis zijn mogelijk in overleg. (eventuele meerkosten in Eindhoven € 10)

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte of het gehele natuurgeneeskundig consult wanneer u aanvullend verzekerd bent. Neem hierover contact op met uw Ziektekostenverzekeraar. Dit wordt niet verrekend met uw eigen risico.

Beroepsvereniging:

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVNT (Landelijke Vereniging voor Natuurgeneeskundige Therapeuten).

 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
- er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Klachtrecht 

Ik doe er alles aan om op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Mocht u toch ergens niet tevreden over zijn dan stel ik het zeer op prijs dat u dit met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u gebruik maken van een klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging de LVNG. Deze ondersteunt u bij het formuleren van de klacht en bij het zoeken naar oplossingen.Main menu 2